Расширения Joomla 3

Экспанаты

Автор: Super User. Опубликовано в Экспанаты

 

21 Самавар  
22    
23    
24 Чыгункі  
25 Калаўрот-ляжак

Калаўрот-ляжак – самапрадка, прылада для механізаванага прадзення льну і воўны ў хатніх умовах. Калаўрот складаецца з кола, педалі і прадзільнага апарата. На Беларусі вядома два тыпы – калаўрот-ляжак і калаўрот-стаяк.

26   Прасніца – прылада на якой умацоўвалася кудзеля.
27 Калаўрот-стаяк Калаўрот-стаяк – самапрадка, прылада для механізаванага прадзення льну і воўны ў хатніх умовах. Калаўрот складаецца з кола, педалі і прадзільнага апарата. На Беларусі вядома два тыпы – калаўрот-ляжак і калаўрот-стаяк.
28  Калаўрот-стаяк  
29  Ільнамялка  

Церніца, або ільномялкапрылада для мяцця ільняной ці канаплянай трасцы.

30  Бёрда    
31  Бязмен   Бязмен – ручная вага на адным канцы з булавешкай і  на другім канцы з кручком, на які падвешваюць тое, што важаць. 
32  Верацяно   Верацяно – прылада для ручнога прадзення льну, воўны, пянькі. Конусападобная палачка даўжынёй 20-30 см з завостраным верхам, патоўшчаным нізам.
33  Вугальныя прасы    
34  Ільночасалка  
35  Чыгунок  
36  Люшка    
37  Сярпы    
38  Ступка металічная    
39      
40  Ступа  

Ступа – традыцыйная прылада для апрацоўкі зерня на крупы. Ступу рабілі з кавалка тоўстага ствала дуба, граба, часам таполі або ліпы. У ствале выдзёўбвалі конусападобную выемку. Зерне ў ступе таўклі таўкачом.

41  Мянташка    
42  Верацяно    
43  Верацёны    
44  Цапільна    
45  Хлебная лапата  

Хлебная лапата – прылада, якой садзілі цеста ў печ. Выраблялася з дошкі лісцевых парод дрэва. Каб цеста лягчэй ссоўвалася на чарэнь, краі лапаты рабілі танчэйшымі.

46  Ухват    
47  Печ    
48  Калыска