Загадкi

Аўтар: Super User. Posted in Метадычная капiлка

ЗАГАДКI

1.У кутку барада на кiйку. (Мятла)

2.Напiўся, наеўся, на агонь усеўся.

Кашу зварыў i нас накармiў. (Гаршок)

3.Кругленькi, маленькi, а за хвост не падымеш. (Клубок)

4.Вузкi, быццам веташок,

Ен травы нажне мяшок,

А калiсьцi ў полi дбайна

Жыта жаў замест камбайна. (Серп)

5.Пад адной страхой чатыры  браты стаяць.(Вуглы хаты)

6.Зверху голы, знiзу лахматы, цяплом багаты. (Кажух)

7.Яна галодная-хата халодная,

Яна падела-у хаце пацяплела. (Печ)

8.Бярвёны абчэша, палена расколе,

Сама не iмкнецца, як iншы, да славы,

Стаiць сабе цiха ў куточку за лавай. (Сякера)

9.Два браты ўцякаюць, а два-даганяюць,

Але пярэднiя не могуць уцячы, а заднiя –дагнаць. (Колы)

10.І са звонам, i са спевам уразаецца ўдрэва,

раз –наперад, раз –назад,

Зубы ззяюць i апiлкi ўнiз ляцяць. (Пiла)

11iлi мяне, бiлi, бiлi, калацiлi,

на кавалкi рвалi, па полi цягалi,

на ключ замыкалi i на стол паклалi. (Абрус)

12.Цэлы дзень толькi тым i заняты,

Што праводзяць то ў хату, то з хаты. (Дзверы)

13.Глядзяць i ўдзень, i ўночы, вытарашчыўшы вочы,

Нi на дварэ, нi ў хаце.

 

Як iх назвацi? (Вокны)